top of page
Businessman hand working with virtual innovation Operations management involving business
IoT (Internet of Things) concept..jpg

Agental je sarađivao sa mnogim subjektima, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao i fakultetima, Domovima zdravlja, Zavodima za javno zdravlje, Specijalističkim institutima, Poliklinikama, opštinama, javnim komunalnim preduzećima, kompanijama iz državnog i privatnog sektora koje pokrivaju širok dijapazon privrednih delatnosti.

1. MERCATOR SERBIA (MERCATOR-S)

2. OPŠTINA KULA

3. OPŠTINA ODŽACI

4. METEOR-COMMERCE SOMBOR

5. DOM ZDRAVLJA SOMBOR

6. DOM ZDRAVLJA ODŽACI

7. JKP USLUGA ODŽACI

8. LUČIĆ DOO PRIGREVICA

9. PAPIRLEND DOO INĐIJA

10. SEVEPLANT DOO KULA

11. BOJA DOO SOMBOR

12. SIGNAL DOO SOMBOR

13. PU PČELICA APATIN

14. GORDON DOO SUBOTICA (i poslovna jedinica Kikinda)

15. SILA DOO STARA MORAVICA

16. VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT SOMBOR

17. JKP NAŠ DOM APATIN

18. PROGETTI DOO SOMBOR

19. JEDINSTVO DOO APATIN

20. FIORANO DOO SOMBOR ( i poslovna jedinica Kula)

21.  BLACK HORSE FAS DOO SOMBOR

22. SOMBOLED DOO SOMBOR

23. LE BELIER KIKINDA

24. JP PALIĆ-LUDAŠ

25. SOMBOR-GAS DOO SOMBOR

26. 8. MART DOO SUBOTICA

27. ZZ JEDINSTVO ODŽACI

28. JKP PROSTOR SOMBOR

29. MOTORENWERKE DOO SUBOTICA

30. MUZIČKA ŠKOLA STEVAN HRISTIĆ APATIN

31. OŠ MLADOST PRIGREVICA

32. BANBUS DOO

33. SC MLADOST ČAČAK

34. SOMBORMLIN DOO SOMBOR

35. SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR

36. NVM UROŠ NOVA PAZOVA

37. PANNON RAIL DOO SUBOTICA

38. LOHR DOO BAČKA TOPOLA

39. PIK STARA MORAVICA DOO

40. ZZ AGROLIKA BAČKI GRAČAC

41. DOO AIK NJEGOŠEVO

42. SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA SOMBOR

43. SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SOMBOR

44. SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA SOMBOR

45. SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA DR RUŽICA RIP SOMBOR

46. SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR

47. F.LLI ROSSI SHOES DOO SOMBOR

48. PAKSEL DOO APATIN

49. LUKA DUNAV BOGOJEVO DOO BEOGRAD

50. MIDMAS DOO BAČKA TOPOLA

51. TE.ST.NEW COMPANY MALI IĐOŠ

52. GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR

53. POLIKLINIKA KUĆA ZDRAVLJA SUBOTICA

54. BADAWI SUBOTICA

55. NARODNO POZORIŠTE SOMBOR

56. JAFFA CRVENKA

57. ZEMUNSKA GIMNAZIJA

58. AGROBEZDAN DOO BEZDAN

59. MAGNA DOO ODŽACI

60. PU VACKOR SUBOTICA

61. MARA KORE DOO SOMBOR

62. SUPLAST DOO SUBOTICA

63. SINAGOGA DOO SOMBOR

64. BEVIRA DOO ČANTAVIR

65. BRODOGRADILIŠTE APATIN DOO APATIN

66. SAVREMENO PAKOVANJE DOO BEZDAN

67. HEMOTEHNA DOO SUBOTICA

68. COMPART DOO BAČKA TOPOLA

69. OŠ BRANKO RADIČEVIĆ STAPAR

70. FUN AND FIT DOO BATAJNICA

71. ALARM SYSTMES DOO SUBOTICA

72. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR

73. FRUITICA DOO ČANTAVIR

74. OŠ PIONIR STARI ŽEDNIK

75. OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ SUBOTICA

76. OŠ IVO LOLA RIBAR SOMBOR

77. OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ SOMBOR

78. ŠULEX DOO SOMBOR

79. OŠ BOSA MILIĆEVIĆ NOVI ŽEDNIK

80. OŠ BRATSTVO JEDINSTVO SOMBOR

81. IM BAČKA TOPOLA

82. PELCER DOO SUBOTICA

83. PP POBEDA AD POBEDA

84. PEDAGOŠKI FAKULTET SOMBOR

85. PTK PANONIJA

86. BAMBINO SUBOTICA

87. ROTEL DOO SUBOTICA

88. AGRIA DOO SUBOTICA

89. HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA SUBOTICA

90. FRATELLI BABB OBRENOVAC

91. POLITEHNIČKA ŠKOLA SUBOTICA

92. OŠ IŠTVAN SEČENJI SUBOTICA

93. ŠKOLA VUK KARADŽIĆ SOMBOR

94. OŠ ALEKSA ŠANTIĆ

95. MUZIČKA ŠKOLA PETAR KONJIVIĆ SOMBOR

96. REFORMATORSKI DIAKONSKI CENTAR PHOENIX DOO                  STARA MORAVICA

97. OŠ KIZUR IŠTVAN SUBOTICA

98. JKP RUSKOM

99. JKP CRVENKA

100. OŠ ĐURO SALAJ SUBOTICA

101. OŠ VLADIMIR NAZOR ĐURĐIN

102. OŠ BRATSTVO JEDINSTVO BEZDAN

103. OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ STANIŠIĆ

104. OŠ MIROSLAV ANTIĆ ČONOPLJA

105. OŠ NIKOLA TESLA KLJAJIĆEVO

106. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

107. JKP ČISTOĆA SOMBOR

bottom of page